6.6.11

πυρκαγιά//

Tι θα σώζατε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Από τον kapetank (accoutant executive/area manager)  kapetank.wordpress.com και τον χρήστος σίγμα (illustrator) sketchinky.blogspot.com. Απο εδώ.

2 σχόλια: